Cách khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel

Khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel

Chỉ với cách thực hiện sử dụng Symbol hay Shapes sẽ giúp bạn tạo khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel một cách nhanh chóng và dễ dàng. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết cách thực hiện nhé!

Khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel

I. Cách làm trắc nghiệm đáp án trong Word

1. Sử dụng Symbol

Hướng dẫn nhanh

Insert > Symbols > Symbol > More Symbols > Font chọn Arial Unicode MSSubset chọn Enclosed Alphanumerics > Insert.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đặt trỏ chuột tại nơi muốn tạo khoanh tròn trắc nghiệm, tại thanh công cụ bạn nhấn vào tab Insert.

Cách khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel

Đặt trỏ chuột và vào chèn

Bước 2:  Chọn Symbols, nhấn Symbol và chọn More Symbols.

Cách khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel

Symbol

Bươc 3: Tại mục Font chọn Arial Unicode MS, tại mục Subset chọn Enclosed Alphanumerics. Tiếp đến hãy chọn kiểu khoanh tròn số muốn dùng rồi nhấn Insert để sử dụng.

Cách khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel

Chọn loại symbol

Như vậy bạn đã tạo đáp án khoanh tròn thành công.

Cách khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel

Chèn thành công

2. Dùng Shapes

Hướng dẫn nhanh

Insert > lllustrations > Shapes và chọn hình Oval > Giữ phím shift và kéo chuột khoanh tròn đáp án > Shape Format > Chọn Shape Fill sau đó chọn No Fill.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đầu tiên bạn nhấn vào Insert tại giao diện màn hình chính.

Cách khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel

Vào chèn

Bước 2: Tiếp đến chọn lllustrations, chọn Shapes và chọn hình Oval.

Cách khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel

Chọn hình Oval

Bước 3: Bạn hãy nhấn giữ phím shift và kéo chuột khoanh tròn vào đáp số sau đó thả chuột.

Cách khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel

Chèn thành công

Bước 4: Tiếp đến là làm mất nền của shape, bạn hãy nhấn vào shape vừa tạo và mục Shape Format, chọn Shape Fill sau đó chọn No Fill.

Cách khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel

Như vậy bạn đã thao tác thành công khoanh tròn vào đáp số.

Cách khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel

Chèn thành công

II. Cách làm trắc nghiệm đáp án trong Powerpoint

1. Sử dụng Symbol

Hướng dẫn nhanh

Insert > Symbols > Symbol > More Symbols > Font chọn Arial Unicode MSSubset chọn Enclosed Alphanumerics > Insert.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đặt trỏ chuột tại nơi muốn tạo khoanh tròn trắc nghiệm, tại thanh công cụ bạn nhấn vào tab Insert.

Cách khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel

Vào chèn

Bước 2: Nhấn vào mục Symbols và chọn Symbol.

Cách khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel

Vào symbol

Bước 3: Trên màn hình tiếp theo bạn hãy chọn vào Arial Unicode MS tại FontEnclosed Alphanumerics tại Subset, chọn tiếp các mục khoanh tròn theo ý muốn và Insert.

Cách khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel

Chọn loại Symbol

Như vậy bạn đã tạo đáp án khoanh tròn thành công.

Cách khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel

Chèn thành công

2. Dùng Shapes

Hướng dẫn nhanh

Insert > Shapes và chọn hình Oval > Giữ phím shift và kéo chuột khoanh tròn đáp án > Shape Format > Chọn Shape Fill sau đó chọn No Fill.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Để chọn đáp án bằng Shape bạn chọn tab Insert và nhấn vào Shapes sau đó nhấn vào hình Oval.

Cách khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel

Chọn Oval

Bước 2: Tiếp đến hãy tạp Shape bằng cách nhấn giữ phím Shift khoanh tròn vào đáp án và thả chuột.

Cách khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel

Kéo thả chuột

Bước 3: Để làm mất nền của Shape bạn hãy nhấn vào Shape vừa tạo sau đó nhấn vào Shape Format, chọn Shape Fill và chọn No Fill để tắt màu.

Cách khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel

No Fill

Như vậy bạn đã tạo thành công đáp án khoanh tròn.

Cách khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel

Chèn thành công

III. Cách làm trắc nghiệm đáp án trong Excel

1. Sử dụng Symbol

Hướng dẫn nhanh

Insert > Symbols > Symbol > More Symbols > Font chọn Arial Unicode MSSubset chọn Enclosed Alphanumerics > Insert.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đầu tiên bạn hãy đặt con trỏ chuột vào vị trí muốn chèn Symbol và nhấn vào tab Insert.

Cách khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel

Chèn

Bước 2: Chọn Symbols và Symbol.

Cách khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel

Vào Symbol

Bước 3: Tại mục Font chọn Arial Unicode MS, tại Subset chọn Enclosed Alphanumerics và nhấn Insert.

Cách khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel

Chọn loại symbol

Như vậy bạn đã chèn thành công đáp án khoang tròn.

Cách khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel

Chèn thành công

2. Dùng Shapes

Hướng dẫn nhanh

Insert > Shapes và chọn hình Oval > Giữ phím shift và kéo chuột khoanh tròn đáp án > Shape Format > Chọn Shape Fill sau đó chọn No Fill.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Để dùng Shapes làm để khoanh tròn đáp án đầu tiên bạn chọn tab Insert.

Cách khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel

Insert

Bước 2: Chọn lllustrtations, chọn Shapes và chọn hình Oval.

Cách khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel

Chọn loại Oval

Bước 3: Sau đó giữ phím Shift và khoanh tròn vào đáp đáp án mà bạn muốn chọn. Thả chuột sau khi vẽ kích thước vừa ý.

Cách khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel

Kéo thả chuột

Bước 4: Tiếp theo để xóa nền cho Shape bạn chọn vào Shape vừa tạo và chọn Shape Format, chọn Shape Fill và No Fill.

Cách khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel

No fill cho Shape

Như vậy bạn đã dùng Shape để khoanh tròn đáp án trong excel thành công.

Cách khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel

Thao tác thành công

Hy vọng qua bài viết bạn sẽ thực hiện khoanh tròn, làm trắc nghiệm đáp án trong Word, Powerpoint, Excel nhanh chóng. Nếu có thắc mắc về thao tác trong bài viết bạn có thể để lại thông tin dưới phần bình luận để mình hỗ trợ nhé. Chúc các bạn thành công!


function pinIt()
{
var e = document.createElement(‘script’);
e.setAttribute(‘type’,’text/javascript’);
e.setAttribute(‘charset’,’UTF-8′);
e.setAttribute(‘src’,’https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r=’+Math.random()*99999999);
document.body.appendChild(e);
}

Tham khảo thêm các khóa học lập trình và blockchain tại: Học viện công nghệ Tekmonk

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn