Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài bài trang 17 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Tính…

Đề bài

1. Tính

a) ({7 over {11}} times {6 over 5} = ………………)

(3{1 over 3} times 5{1 over 4} = ………………)                                      

b) ({6 over 7}:{5 over 2} = …………….)

(2{1 over 3}:1{1 over 4} = …………..)                                             

c) ({3 over 5} times {4 over 7} times 1{1 over 2} = ………………)

2. Tìm x

a) (x times {2 over 5} = {4 over 7})                                                     

b) (x:{6 over {11}} = {{44} over 9})

3. Viết các số đo độ dài (theo mẫu)

Mẫu: (2m,35cm = 2m + {{35} over {100}}m = 2{{35} over {100}}m)

a) 8m 78cm = ………………….

b) 5m 5cm = ……………………

c) 3m 9cm = …………………….

4. Khoanh vào chữ đứng trước câu trả lời đúng

a) Chuyển (4{2 over 3}) thành phân số, ta được:

(A.{8 over 3},,,,,,,,,,,,,,,,B.,{{12} over 3},,,,,,,,,,,,,,C.,{{14} over 3},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,D.,{3 over {14}})

b) ({2 over 3}) của 18m là:

A. 6m          B. 12m             C. 18m            D. 27m

Đáp án

1. Tính

a) ({7 over {11}} times {6 over 5} = {{7 times 6} over {11 times 5}} = {{42} over {55}})

({7 over {11}} times {6 over 5} = {{7 times 6} over {11 times 5}} = {{42} over {55}}) 

b) ({6 over 7}:{5 over 2} = {6 over 7} times {2 over 5} = {{12} over {35}})

(2{1 over 3}:1{1 over 4} = {7 over 3}:{5 over 4} = {7 over 3} times {4 over 5} = {{28} over {15}})

c) ({3 over 5} times {4 over 7} times 1{1 over 2} = {3 over 5} times {4 over 7} times {3 over 2} = {{3 times 4 times 3} over {5 times 7 times 2}} = {{18} over {35}})

2. Tìm x

a) 

(eqalign{
& x times {2 over 5} = {4 over 7} cr
& ,,,,,,,x = {4 over 7}:{2 over 5} cr
& ,,,,,,,x = {4 over 7} times {5 over 2} cr
& ,,,,,,,x = {{10} over 7} cr} ) 

b)

(eqalign{
& x:{6 over {11}} = {{44} over 9} cr
& ,,,,,,,,x = {{44} over 9} times {6 over {11}} cr
& ,,,,,,,,x = {8 over 3} cr} ) 

3. Viết số đo độ dài

a) (8m,78cm, = ,8m, + {{78} over {100}}m = 8{{78} over {100}}m)

b) (5m,5cm = 5m + {5 over {100}}m = 5{5 over {100}}m)

c) (3m,9cm = 3m + {9 over {100}}m = 3{9 over {100}}m)

4. Khoanh vào chữ đứng trước câu trả lời đúng

a) 

Chọn: C

b)

Chọn: B

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Khóa học nổi bật

Bài viết mới nhất

Để lại bình luận