Giải bài 1, 2, 3 trang 12 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3 trang 12 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 12 bài hỗn số (tiếp theo) Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Chuyển hỗn số thành phân số (theo mẫu)…

Đề bài

1. Chuyển hỗn số thành phân số (theo mẫu)

Mẫu: (5{1 over 2} = {{5 times 2 + 1} over 2} = {{11} over 2})

a) (3{1 over 5} = ………………)

b) (8{4 over 7} = ……………….)

c) (12{5 over {12}} = ………………)

2. Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu)

Mẫu: (2{1 over 4} + 1{1 over 7} = {9 over 4} + {8 over 7} = {{63} over {28}} + {{32} over {28}} = {{95} over {28}})

a) (3{1 over 2} + 2{1 over 5} = …………..)

b) (8{1 over 3} – 5{1 over 2} = …………..)

c) (6{1 over 7} times 1{6 over {43}} =…………)

d) (9{1 over 5}:4{3 over 5} = …………….)

3. Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính

a) (2{1 over 5} times 3{4 over 9} = …………)

b) (7{2 over 3}:2{1 over 4} = …………….)

c) (4{2 over 3} + 2{3 over 4} times 7{3 over {11}} = ………………)

Đáp án

1. Chuyển hỗn số thành phân số (theo mẫu)

a) (3{1 over 5} = 3 + {1 over 5} = {{3 times 5 + 1} over 5} = {{16} over 5})

b) (8{4 over 7} = 8 + {4 over 7} = {{8 times 7 + 4} over 7} = {{56 + 4} over 7} = {{60} over 7})

c) (12{5 over {12}} = 12 + {5 over {12}} = {{12 times 12 + 5} over {12}} = {{144 + 5} over {12}} = {{149} over {12}})

2. Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện  phép tính (theo mẫu)

a) (2{1 over 5} times 3{4 over 9} = {7 over 2} + {{11} over 5} = {{35} over {10}} + {{22} over {10}} = {{57} over {10}} = 5{7 over {10}})

b) (8{1 over 3} – 5{1 over 2} = {{25} over 3} – {{11} over 2} = {{50} over 6} – {{33} over 6} = {{17} over 6} = 2{5 over 6})

c) (6{1 over 7} times 1{6 over {43}} = {{43} over 7} times {{49} over {43}} = {{43 times 49} over {7 times 43}} = {{49} over 7} = 7)

d) (9{1 over 5}:4{3 over 5} = {{46} over 5}:{{23} over 5} = {{46} over 5} times {5 over {23}} = 2)

3. Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính

a) Cách 1

 (2{1 over 5} times 3{4 over 9} = (2 + {1 over 5}) times (3 + {4 over 9}))

                  (= ({{10 + 1} over 5}) times ({{27 + 4} over 9}))

                  (= {{11} over 5} times {{31} over 9} = {{341} over {45}})

Cách 2

(2{1 over 5} times 3{4 over 9} = ({{5 times 2 + 1} over 5}) times ({{9 times 3 + 4} over 9}) )

                 (= {{11} over 5} times {{31} over 9} = {{341} over {45}})

b) Cách 1

(eqalign{
& 7{2 over 3}:2{1 over 4}cr& = (7 + {2 over 3}):(2 + {1 over 4}) cr &= ({{21 + 2} over 3}):({{8 + 1} over 4}) cr
& = {{23} over 3}:{9 over 4} = {{23} over 3} times {4 over 9} = {{92} over {27}} cr} )

Cách 2:

(7{2 over 3}:2{1 over 4} = ({{3 times 7 + 2} over 3}):({{4 times 2 + 1} over 4}))

               (= {{23} over 3}:{9 over 4} = {{23} over 3}:{9 over 4} = {{92} over {27}}) 

c) Cách 1:

(eqalign{
& 4{2 over 3} + 2{3 over 4} times 7{3 over {11}}cr & = (4 + {2 over 3}) + (2 + {3 over 4}) + (7 + {3 over {11}}) cr
& = ({{12 + 2} over 3}) + ({{8 + 3} over 4}) times ({{77 + 3} over {11}})cr& = {{14} over 3} + {{11} over 4} times {{80} over {11}} cr&= {{14} over 3} + 20 = {{74} over 3} cr} )

Cách 2

(eqalign{
& 4{2 over 3} + 2{3 over 4} times 7{3 over {11}}cr& = ({{3 times 4 + 2} over 3}) + ({{4 times 2 + 3} over 4}) times ({{11 times 7 + 3} over {11}}) cr
& = {{14} over 3} + {{11} over 4} times {{80} over {11}} cr&= {{14} over 3} + 20 = {{74} over 3} cr} )

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3 trang 12 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3 trang 12 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3 trang 12 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Khóa học nổi bật

Bài viết mới nhất

Để lại bình luận