Giải bài 1, 2, 3 trang 13 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3 trang 13 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 13 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Điền dấu >;

Đề bài

1. >;

(eqalign{
& 5{1 over 7}……….2{6 over 7},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3{2 over 7}………3{5 over 7} cr
& 8{6 over {10}}……….8{3 over 5},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9{1 over 2}………5{1 over 2} cr} ) 

2. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính

a) (2{1 over 8} + 1{3 over 4} = ……………….)

(3{2 over 7} + 1{3 over 7} = ………………..) 

b) (5{1 over 3} – 2{5 over 6} = ……………….)

 (4{7 over 9} – 1{5 over 9} = ……………)

c) (2{4 over 5} times 3{1 over 8} = …………….)

(1{1 over 5}:1{4 over 5} = ……………)

3. Tính

({{9 times 42} over {14 times 27}} = ………………….) 

Đáp án

1. >;

(eqalign{
& 5{1 over 7},, > 2{6 over 7},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3{2 over 7}, & 8{6 over {10}}, = ,8{3 over 5},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9{1 over 2}, > ,5{1 over 2} cr} )

2. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính

a)

(2{1 over 8} + 1{3 over 4} = {{17} over 8} + {7 over 4} = {{17} over 8} + {{14} over 8} = {{17 + 14} over 8} = {{31} over 8})

(3{2 over 7} + 1{3 over 7} = {{23} over 7} + {{10} over 7} = {{23 + 10} over 7} = {{33} over 7})                     

b)

(5{1 over 3} – 2{5 over 6} = {{16} over 3} – {{17} over 6} = {{32} over 6} – {{17} over 6} = {{32 – 17} over 6} = {{15} over 6} = {5 over 2})

(4{7 over 9} – 1{5 over 9} = {{43} over 9} – {{14} over 9} = {{43 – 14} over 9} = {{29} over 9})

c)

(2{4 over 5} times 3{1 over 8} = {{14} over 5} times {{25} over 8} = {{14 times 25} over {5 times 8}} = {{350} over {40}} = {{35} over 4})

(1{1 over 5}:1{4 over 5} = {6 over 5}:{9 over 5} = {6 over 5} times {5 over 9} = {2 over 3})

3. Tính

({{9 times 42} over {14 times 27}} = {{9 times 3 times 14} over {14 times 3 times 9}} = 1)

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3 trang 13 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3 trang 13 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3 trang 13 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Khóa học nổi bật

Bài viết mới nhất

Để lại bình luận