Giải bài 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 4 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 4 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 61 bài tính chất giao hoán của phép nhân SGK Toán 4. Câu 1: Tính bằng 2 cách…

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 52 trang 61 sgk Toán 4

Bài 1. Tính bằng 2 cách:

a) 4 x 5 x 3

    3 x 5 x 6

b) 5 x 2 x 7 

    3 x 4 x 5

Bài 2 Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 13 x 5 x 2

   5 x 2 x 34 

b) 2 x 26 x 5

   5 x 9 x 3 x 2

Bài 3 Có 8 phòng học, mỗi phòng có 15 bộ bàn ghế có 2 học sinh đang ngồi học. Hỏi tất cả bao nhiêu học sinh đang ngồi học?

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) 4 x 5 x 3 = ?

Cách 1: 4 x 5 x 3 = ( 4 x 5) x 3 = 20 x 3 = 60

Cách 2: 4 x 5 x 3 = 4 x (5 x 3 ) = 4 x 15 = 60

 +)   3 x 5 x 6 = ?

Cách 1:  3 x 5 x 6 = (3 x 5) x 6 = 15 x 6 = 90

Cách 2: 3 x 5 x 6 = 3 x (5 x 6) = 3 x 30 = 90

b) 5 x 2 x 7  =?

Cách 1:  5 x 2 x 7  = (5 x 2) x 7 = 10 x 7 = 70

Cách 2: 5 x 2 x 7  = 5 x ( 2 x 7) = 5 x 14 = 70

 +)   3 x 4 x 5 = ?

Cách 1:  3 x 4 x 5 = (3 x4) x 5 = 12 x 5 = 60

Cách 2:  3 x 4 x 5 = 3 x (4 x 5) = 3 x 20 = 60

Bài 2

a) 13 x 5 x 2 = 13 x (5 x 2) = 13 x 10 = 130

   5 x 2 x 34 = (5 x 2 ) x 34 = 10 x 34 = 340

b) 2 x 26 x 5 = 26 x (2 x 5) = 26 x 10 = 260

   5 x 9 x 3 x 2 = (9 x 3) x (5 x 2) = 27 x 10 = 270

Bài 3

Số học sinh của mỗi lớp là:

2 x 15 = 30 (học sinh)

Số học sinh của trường học sinh đó là:

30 x 8 = 240 (học sinh) 

                                        Đáp số: 240 học sinh

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 4 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 4 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 4		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Khóa học nổi bật

Bài viết mới nhất

Để lại bình luận