Giải bài 1, 2, 3 trang 71 sgk toán 5 – Bài trang sgk Toán 2023

May một bộ quần áo hết 2,8m vải. Hỏi 429,5m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?

Bài 1 trang 71 sgk Toán 5

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) (19,72 : 5,8);

b) (8,216 : 5,2);

c) (12,88 : 0,25);

d) (17,4 : 1,45).

Hướng dẫn giải:

Giải bài 1, 2, 3 trang 71 sgk toán 5 - Bài trang sgk Toán


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Giải bài 1, 2, 3 trang 71 sgk toán 5 - Bài trang sgk Toán

Giải bài 1, 2, 3 trang 71 sgk toán 5 - Bài trang sgk Toán

Giải bài 1, 2, 3 trang 71 sgk toán 5 - Bài trang sgk Toán


Bài 2 trang 71 sgk Toán 5

Biết 4,5l dầu cân nặng 3,42kg. Hỏi 8l dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt: 4,5l dầu: 3,42kg

8l dầu: ……..kg?


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

1l dầu hỏa nặng:

3,42 : 4,5 = 0,76 (kg)

8l dầu hỏa nặng:

0,76 x 8 = 6,08 (kg)

Đáp số: 6,08kg


Bài 3 trang 71 sgk Toán 5

May một bộ quần áo hết 2,8m vải. Hỏi 429,5m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?

Hướng dẫn giải:


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tóm tắt: 2,8m: 1 bộ

429,5m: ….bộ? (thừa:…m?)

Ta có:

429,5 : 2,8 = 153 (dư 1,1)

Vậy cửa hàng may được 153 bộ quần áo và còn thừa 1,1m vải

Đáp số: 153 bộ quần áo; dư 1,1m vải.

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3 trang 71 sgk toán 5 – Bài trang sgk Toán 2023 được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3 trang 71 sgk toán 5 – Bài trang sgk Toán 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Giải bài 1, 2, 3 trang 71 sgk toán 5 - Bài trang sgk Toán  2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn