Giải bài 1, 2 trang 59 SGK Toán 4 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2 trang 59 SGK Toán 4 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 59 bài nhân với 10, 100, 1000;… và chia cho 10, 100, 1000,… SGK Toán 4. Câu 1: Tính nhẩm…

Bài 1, bài 2 Tiết 51 trang 59 sgk Toán 4

Bài 1. Tính nhẩm:

a) 18 x 10                           82 x 100                            256 x 1000

   18 x 100                          75 x 1000                           302 x 10

    18 x 1000                        19 x 10                              400 x 100

b) 9000 : 10                        6800 : 100                        20020 : 10

   9000 : 100                        420 : 10                           200200 : 100

   9000 : 1000                       2000 : 1000                     2002000 : 1000

Bài 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

70kg =….yến

800kg = ….tạ

300 tạ =…tấn

120 tạ =…tấn

5000kg = …tấn

4000g = …kg

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) 18 x 10 = 180                           82 x 100 = 8200                            256 x 1000 = 256000

   18 x 100 = 1800                        75 x 1000 = 75000                        302 x 10 = 3020

    18 x 1000 = 18000                       19 x 10 = 190                              400 x 100= 40000

b) 9000 : 10 =900                       6800 : 100 =68                       20020 : 10 = 2002

   9000 : 100 = 90                       420 : 10  =42                         200200 : 100 = 2002

   9000 : 1000 = 9                      2000 : 1000 =2                     2002000 : 1000 = 2002

Bài 2

70kg =7 yến

800kg = 8 tạ

300 tạ = 30 tấn

120 tạ = 12 tấn

5000kg = 5 tấn

4000g = 4 kg

chinese.com.vn/giao-duc

  

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2 trang 59 SGK Toán 4 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2 trang 59 SGK Toán 4 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2 trang 59 SGK Toán 4		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Khóa học nổi bật

Bài viết mới nhất

Để lại bình luận