Giải bài 144, 145, 146, 147 trang 98 SBT Toán 8 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 144, 145, 146, 147 trang 98 SBT Toán 8 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 98 bài 12 hình vuông Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 144: Chứng minh rằng tứ giác AMDN là hình vuông…

Câu 144 trang 98 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác AD. Gọi M, N theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ D đến AB, AC. Chứng minh rằng tứ giác AMDN là hình vuông.

Giải:                                                            

Xét tứ giác AMDN:

(widehat {MAN} = )1v (gt)

DM ⊥ AB (gt)

( Rightarrow widehat {AMD})= 1v

DN ⊥ AC (gt)

( Rightarrow widehat {AND})=1v

Suy ra: Tứ  giác AMDN là hình chữ nhật (vì có ba góc vuông), có đường chéo AD là đường phân giác của góc A.

Vậy : Hình chữ nhật AMDN là hình vuông.


Câu 145 trang 98 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cho hình vuông ABCD. Trên các cạnh AB, BC, CD, DA lấy theo thứ tự các điểm E, K, P, Q sao cho AE = BK = CP = DQ. Tứ giác EKPQ là hình gì ? Vì sao ?

Giải:  

                                                                 

AB = BC = CD = DA (gt)

AE = BK = CP = DQ (gt)

Suy ra: EB = KC = PD = QA

– Xét ∆ AEQ và ∆ BKE :

AE = BK (gt)

(widehat A = widehat B = {90^0})

QA = EB (chứng minh trên)

Do đó: ∆ AEQ = ∆ BKE (c.g.c) ⇒ EK = EQ (1)

– Xét ∆ BKE và ∆ CPK :

BK = CP (gt)

(widehat B = widehat C = {90^0})

EB = KC (chứng minh trên)

Do đó: ∆ BKE = ∆ CPK (c.g.c) ⇒ EK = KP (2)

Xét ∆ CPK và ∆ DQP :

CP = DQ (gt)

(widehat C = widehat D = {90^0})

DP = CK (chứng minh trên)

Do đó: ∆ CPK = ∆ DQP (c.g.c) ⇒ KP = PQ (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra: EK = KP = PQ = EQ

Tứ giác EKPQ là hình thoi.


Câu 146 trang 98 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cho tam giác ABC, điểm I nằm giữa B và C.

Qua I vẽ đường thẳng song song với AB, cắt AC ở H.

Qua I vẽ đường thẳng song song với AC, cắt AB ở K.

a. Tứ giác AHIK là hình gì ?

b. Điểm I nằm ở vị trí nào trên cạnh BC thì tứ giác AHIK là hình thoi ?

c. Tam giác ABC có điều kiện gì thì tứ giác AHIK là hình chữ nhật ?

Giải:                                                           

a. Ta có: IK // AC (gt)

hay IK // AH

IH // AB (gt)

hay IH // AK

Vậy tứ giác AHIK là hình bình hành (theo định nghĩa)

b. Hình bình hành AHIK là hình thoi nên đường chéo AI là phân giác của  

Ngược lại AI là phân giác của . Hình bình hành AHIK có đường chéo là phân giác của một góc nên hình bình hành AHIK là hình thoi.

Vậy nếu I là giao điểm của đường phân giác của  với cạnh BC thì tứ giác AHIK là hình thoi.

c. Hình bình hành AHIK là hình chữ nhật

( Rightarrow widehat A = {90^0})suy ra ∆ ABC vuông tại A

Ngược lại ∆ ABC có (widehat A = {90^0})

Suy ra: Hình bình hành AHIK là hình chữ nhật.

Vậy nếu ∆ ABC vuông tại A thì tứ giác AHIK là hình chữ nhật.


Câu 147 trang 98 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Hình chữ nhật ABCD có AB = 2AD. Gọi P, Q theo thứ tự là trung điểm của AB, CD. Gọi H là giao điểm của AQ và DP, gọi K là giao điểm của CP và BQ. Chứng minh rằng PHQK là hình vuông.

Giải:                                                      

Xét tứ giác APQD ta có:

AB // CD (gt) hay AP // QD

AP = ({1 over 2})AB (gt)

QD = ({1 over 2})CD (gt)

Suy ra: AP = QD nên tứ giác APQD là hình bình hành.

(widehat A = {90^0})

Suy ra: Tứ giác APQD là hình chữ nhật

AD = AP = ({1 over 2})AB

Vậy : Tứ giác APQD là hình vuông

⇒ AQ ⊥ PD (tính chất hình vuông) ( Rightarrow widehat {PHQ} = {90^0}) (1)

HP = HQ (tính chất hình vuông)

– Xét tứ giác PBCQ ta có:

PB // CD

PB = ({1 over 2})AB (gt)

CQ = ({1 over 2})CD (gt)

Suy ra: PB = CQ nên tứ giác PBCQ là hình bình hành (vì có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau)

(widehat B = {90^0})suy ra tứ giác PBCQ là hình chữ nhật

PB = BC (vì cùng bằng AD = ({1 over 2})AB)

Vậy: Tứ giác PBCQ là hình vuông

⇒ PC ⊥ BQ (tính chất hình vuông) ( Rightarrow widehat {PKQ} = {90^0})(2)

PD là tia phân giác (widehat {APQ}) (tính chất hình vuông)

PC là tia phân giác (widehat {QPB}) (tính chất hình vuông)

Suy ra: PD ⊥ PC (tính chất hai góc kề bù) ⇒ (widehat {HPK} = {90^0}) (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra tứ giác PHQK là hình vuông.

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 144, 145, 146, 147 trang 98 SBT Toán 8 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 144, 145, 146, 147 trang 98 SBT Toán 8 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 144, 145, 146, 147 trang 98 SBT Toán 8 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Khóa học nổi bật

Bài viết mới nhất

Để lại bình luận