Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 43 bài 4 Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức sách giáo khoa toán 8 tập 1. Câu 17: Đố. Cho hai phân thức:…

Bài 17 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Đố. Cho hai phân thức: ( frac{5x^{2}}{x^{3}-6x^{2}},frac{3x^{2}+18x}{x^{2}-36})

Khi quy đồng mẫu thức, bạn Tuấn đã chọn MTC = x2(x – 6)(x + 6), còn bạn Lan bảo rằng: “Quá đơn giản! MTC = x – 6”. Đố em biết bạn nào chọn đúng?

Hướng dẫn giải:

 Cách làm của bạn Tuấn:

x3 – 1 = (x – 1)(x2 + x + 1  x3 – 6x2 = x2(x – 6)

x2 – 36 = (x – 6)(x + 6)

MTC = x2(x – 6)(x + 6)

Nên bạn Tuấn làm đúng.


Bài 18 trang 43 sgk toán 8 tập 1

Quy đồng mẫu thức hai phân thức:

a)({{3x} over {2x + 4}}) và ({{x + 3} over {{x^2} – 4}})

b)({{x + 5} over {{x^2} + 4x + 4}}) và ({x over {3x + 6}})

Giải

a) Ta có: (2x + 4 =2(x+2))

({x^2} – 4 = left( {x – 2} right)left( {x + 2} right))

(MTC = 2left( {x – 2} right)left( {x + 2} right) = 2left( {{x^2} – 4} right))

Nên: ({{3x} over {2x + 4}} = {{3xleft( {x – 2} right)} over {2left( {x + 2} right)left( {x – 2} right)}} = {{3xleft( {x – 2} right)} over {2left( {{x^2} – 4} right)}})

({{x + 3} over {{x^2} – 4}} = {{left( {x + 3} right).2} over {left( {x – 2} right)left( {x + 2} right).2}} = {{2left( {x + 3} right)} over {2left( {{x^2} – 4} right)}})

b) Ta có: ({x^2} + 4x + 4 = {left( {x + 2} right)^2})

(3x + 6 = 3left( {x + 2} right))

MTC= (3{left( {x + 2} right)^2})

Nên: ({{x + 5} over {{x^2} + 4x + 4}} = {{left( {x + 5} right).3} over {{{left( {x + 2} right)}^2}.3}} = {{3left( {x + 5} right)} over {3{{left( {x + 2} right)}^2}}})

({x over {3x + 6}} = {{x.left( {x + 2} right)} over {3left( {x + 2} right).left( {x + 2} right)}} = {{xleft( {x + 2} right)} over {3{{left( {x + 2} right)}^2}}})


Bài 19 trang 43 sgk toán 8 tập 1

Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:

a)({1 over {x + 2}}$ , ${8 over {2x – {x^2}}})

b)({x^2} + 1$ , ${{{x^4}} over {{x^2} – 1}})

c)({{{x^3}} over {{x^3} – 3{x^2}y + 3x{y^2} – {y^3}}}$ , ${x over {{y^2} – xy}})

Hướng dãn làm bài:

a) MTC = (xleft( {2 – x} right)left( {2 + x} right))

({1 over {x + 2}} = {1 over {2 + x}} = {{xleft( {2 – x} right)} over {xleft( {2 – x} right)left( {2 + x} right)}})

b) MTC = ({x^2} – 1)

({x^2} + 1 = {{{x^2} + 1} over 1} = {{left( {{x^2} + 1} right)left( {{x^2} – 1} right)} over {{x^2} – 1}} = {{{x^4} – 1} over {{x^2} – 1}})

({{{x^4}} over {{x^2} – 1}} = {{{x^4}} over {{x^2} – 1}})

c) MTC:

Ta có: ({x^3} – 3{x^2}y + 3x{y^2} – {y^3} = {left( {x – y} right)^3})

({y^2} – xy = yleft( {y – x} right) =  – yleft( {x – y} right))

Nên MTC = (y{left( {x – y} right)^3})

+Quy đồng mẫu thức :

({{{x^3}} over {{x^3} – 3{x^2}y + 3x{y^2}}} = {{{x^3}} over {{{left( {x – y} right)}^3}}} = {{{x^3}y} over {y{{left( {x – y} right)}^3}}})

({x over {{y^2} – xy}} = {x over {yleft( {y – x} right)}} = {x over { – yleft( {x – y} right)}} = {{ – x} over {yleft( {x – y} right)}} = {{ – x{{left( {x – y} right)}^3}} over {y{{(x – y)}^3}}})


Bài 20 trang 43 sgk toán 8 tập 1

Cho hai phân thức:

({1 over {{x^2} + 3x – 10}}) , ({x over {{x^2} + 7x + 10}})

Không dùng cách phân tích các mẫu thức thành nhân tử, hãy chứng tỏ rằng có thể quy đồng mẫu thức hai phân thức này với mẫu thức chung là

({x^3} + 5{x^2} – 4x – 20)

Hướng dẫn làm bài:

Để chứng tỏ rằng có thể chọn đa thức  ({x^3} + 5{x^2} – 4x – 20) làm mẫu thức chung ta chỉ cần chứng tỏ rằng nó chia hết cho mẫu thức của mỗi phân thức đã cho.

Thật vậy, ta có: 

({x^3} + 5{x^2} – 4x – 20 = left( {{x^2} + 3x – 10} right)left( {x + 2} right))

( = left( {{x^2} + 7x + 10} right)left( {x – 2} right))

Nên MTC = ({x^3} + 5{x^2} – 4x – 20)

({1 over {{x^2} + 3x – 10}} = {{1left( {x + 2} right)} over {left( {{x^2} + 3x – 10} right)left( {x + 2} right)}} = {{x + 2} over {{x^3} + 5{x^2} – 4x – 20}})

({x over {{x^2} + 7x + 10}} = {{xleft( {x – 1} right)} over {left( {{x^2} + 7x + 10} right)left( {x – 2} right)}} = {{{x^2} – 2x} over {{x^3} + 5{x^2} – 4x – 20}})

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Khóa học nổi bật

Bài viết mới nhất

Để lại bình luận