Lộ trình học TekWizard

Slide

Nhóm chương trình được thiết kế dành cho các bạn học sinh lứa tuổi nhỏ từ lớp 2 đến lớp 6 để làm quen với Công nghệ nói chung và Máy tính nói riêng

Nhóm chương trình Làm quen với lập trình

Nhóm chương trình được thiết kế dành cho các bạn học sinh lứa tuổi nhỏ để làm quen với công nghệ nói chung và máy tính nói riêng. Đặc biệt, khóa học được thiết kế để phụ huynh cũng có thể tham gia cùng con tìm hiểu công nghệ

Lợi ích khi tham gia nhóm chương trình

Các khóa học trong nhóm chương trình

Nhóm chương trình Lập trình ứng dụng điện thoại

Nhóm chương trình được thiết kế dành cho các bạn học sinh đã có kinh nghiệm lập trình bằng cách sử dụng công cụ kéo thả các khối lệnh bắt đầu làm các ứng dụng thực tế

Lợi ích khi tham gia nhóm chương trình

Các khóa học trong nhóm chương trình

khoa hoc lap trinh ung dung mobile thunkable co ban
khoa hoc lap trinh ung dung mobile thunkable nang cao

Nhóm chương trình Lập trình Website

Nhóm chương trình được thiết kế dành cho các bạn học sinh đã có kinh nghiệm lập trình bằng cách sử dụng công cụ kéo thả các khối lệnh và muốn phát triển kỹ năng lập trình bằng các dòng lệnh (code)

Lợi ích khi tham gia nhóm chương trình

Các khóa học trong nhóm chương trình

Nhóm chương trình Lập trình Trò chơi chuyên nghiệp

Nhóm chương trình được thiết kế dành cho các bạn học sinh đã có kinh nghiệm lập trình bằng cách sử dụng công cụ kéo thả các khối lệnh và có đam mê với các trò chơi.

Lợi ích khi tham gia nhóm chương trình

Các khóa học trong nhóm chương trình